Nova-Trondheim

Siste nytt fra – nova-trondheim.no

Gjeldsregister

Det er mange forslag på hvordan man kan begrense opptak av mer gjeld enn det man faktisk trenger. Noen foreslår at man begrenser folks mulighet ved å sette en maksgrense på gjeld sammenlignet med inntekt. En annen mulighet er å kreve bedre kontroll fra bankenes side. En siste mulighet, eller en god kombinasjon med andre muligheter er et gjeldsregister. Et gjeldsregister betyr at all din gjeld, inkludert forbrukslån, blir gjort offentlig for alle banker. Da vil ikke bankene lengre trenge å spørre deg om hvor mye gjeld du har, men de kan heller bare sjekke registeret. Her blir alle som har lånt deg penger tvunget til å oppgi hvor mye de har lånt deg. Dette er en fin måte å sjekke at ingen oppgir feil beløp.

Gjeldsregister er ikke noe nytt i Norge. Det startet med en utredning i 2008 og nå 10 år senere har det fortsatt ikke kommet. Det finnes forskjellige bekymringer som personvern og annet, men det klassiske eksempelet mot gjeldsregister for forbrukslån er at det ikke blir riktig. Det vil være smutthull for å komme seg unna registeret. Her er det litt vanskelig å vite nøyaktig hva hvem som er interessert i hva, så det leder for til konflikter mellom de forskjellige bankene. Vi får heller se hva tiden bringer.

Endringer

Finanstilsynet krever at det må skje noen endringer. De og politikerne liker ikke at folk kan ta opp så veldig mye gjeld. De vil helst at folk ikke tar opp mer gjeld enn de må. Det beste for samfunnet er om alle jobber, alle har lån, men at alle samtidig har mye penger de kan bruke på forbruk. Da går økonomien rundt og alle er fornøyd med hva de får ut dagene.

Økningen i forbrukslån har skapt for mange feil inntrykk av at bank og finansbransjen er en gjeng personer som kun vil tjene penger på at folk ikke klarer å styre sin begeistring for gjeld. I Norge er det ingen problemer med å gi gjeld uten sikkerhet i eiendom eller biler fordi all gjeld sikres i personen som tar opp gjelden. Det betyr at du kan miste alt og bli gjeldsslave i mange år fordi du ikke kan betale på gjelden din. Dette er et problem for samfunnet.

Forbrukslån

Det beste med forbrukslån er at du og jeg kan få penger på dagen. De mest effektive forbrukslånene klarer å låne penger til oss på samme dagen som du og jeg søker. Det er ganske imponerende. Denne effektiviteten og raskheten i tilgang til penger har skapt fristelser for noen. Det har ført til at noen ikke oppgir riktig informasjon om seg selv til bankene. Disse personene svindler bankene for penger. Det er ingen banker som enda har gjort noe spesielt med dette problemet da det er lettere og heller drive inn gjelden enn å starte et rabalder med politi og annet.