Nova-Trondheim

Siste nytt fra – nova-trondheim.no

Tilbydere av forbrukslån

Den beste løsningen på å begrense folks mulighet til å ta opp mer lån enn de klarer å betale på er ved å sette opp et register hvor alle personers gjeld blir lagret. Denne gjelden vil da være tilgjengelig for alle som har tilgang til å se inn i registeret. Det er viktig at staten som styrer dette registeret er strenge på hvem som har tilgang til det. Bankene må da for hver eneste kunde ta en titt inn i registeret når kunden søker på lån, samtidig som bankene må oppdatere dette registeret for hver eneste kunde etter at et lån har blitt gitt. Kun på denne måten vil bankene ha mulighet til å begrense kundenes låneopptak på den mest korrekte måten.

Forbrukslån

Det finnes mange forskjellige tilbydere av forbrukslån i dag. Mange av disse aktørene er ganske seriøse, mens noen av disse tilbyderne av forbrukslån er ganske useriøse. Hva er så en useriøs aktør? En useriøs tilbyder av forbrukslån er et selskap som ikke gjør en god kredittsjekk ei heller begrenser utlånene sine til en fornuftig vekst. Banker må sjekke kundene godt. Sjekkes ikke kundene godt legger bankene opp til at kundene kan lure seg til mer lån enn de egentlig skal ta opp. Det er dessverre slik at hvis ingen begrenser noen så vil man også selv ikke legge de nødvendige begrensningene på en selv. Staten, banker og samfunnet spiller derfor en rolle her.